Preview Mode Links will not work in preview mode

VXO-Campuspodden


May 5, 2022

Det är jubileumsavsnitt för Campuspodden, för ett år sedan startade Vicky Rider och G-son podden med ett brak med att prata om Valle B.

Vad hände i år på campus under Valborg? Vilka hade den det bästa partytältet? Hur skötte sig Jakob Karlberg?

De pratar dessutom sex utomhus, var är den vanligaste platsen på campus där folk idkar älskog?