Preview Mode Links will not work in preview mode

VXO-Campuspodden

Apr 21, 2022

Kommer någon gå på att Vicky Rider är från Oslo och är det verkligen skabb i Sivansdammen? Dessutom gästar en tidigare LNU-student podden. Han berättar hemligheten bakom VISKAs vinröda overaller och om när han totalt sabbade nollningen.